• Pin điện thoại Xiaomi

Pin điện thoại Xiaomi

 • Pin Hongmi note11TPro (4900mAh) BN5D

  Pin Hongmi note11TPro (4900mAh) BN5D

  Dung lượng: 4900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Xiaomi 8 (3300mAh) BM3E

  Pin Xiaomi 8 (3300mAh) BM3E

  Dung lượng: 3300mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi 7 (3900mAh) BN46

  Pin Hongmi 7 (3900mAh) BN46

  Dung lượng: 3900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi Note11pro (5060mAh) BM5A

  Pin Hongmi Note11pro (5060mAh) BM5A

  Dung lượng: 5060mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi Note10 (4900mAh) BN5E

  Pin Hongmi Note10 (4900mAh) BN5E

  Dung lượng: 4900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Xiaomi MIX2 (3300mAh) BM3B

  Pin Xiaomi MIX2 (3300mAh) BM3B

  Dung lượng: 3300mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi note5 (3900mAh) BN48

  Pin Hongmi note5 (3900mAh) BN48

  Dung lượng: 3900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Xiaomi 5S (4900mAh) BM36

  Pin Xiaomi 5S (4900mAh) BM36

  Dung lượng: 4900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi 4A (3030mAh) BN30

  Pin Hongmi 4A (3030mAh) BN30

  Dung lượng: 3030mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Xiaomi 9 (3200mAh) BM3L

  Pin Xiaomi 9 (3200mAh) BM3L

  Dung lượng: 3300mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Hongmi 8A (4900mAh) BN51

  Pin Hongmi 8A (4900mAh) BN51

  Dung lượng: 4900mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần

 • Pin Xiaomi 5S Plus (3700mAh) BM37

  Pin Xiaomi 5S Plus (3700mAh) BM37

  Dung lượng: 3700mAh

  Điện áp định mức: 3,85V

  Thời gian chu kỳ: 500-800 lần