• CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

CÔNG NGHIỆP TIN TỨC

  • Hạn chế tốc độ sạc của iPhone15 có thể vi phạm luật EU

    Hạn chế tốc độ sạc của iPhone15 có thể vi phạm luật EU

    Vào ngày 14 tháng 3 năm 2023, hashtag Weiss # Nếu tốc độ sạc bị hạn chế hoặc vi phạm luật EU # Số lượng người dùng tham gia thảo luận đạt 5.203 và số chủ đề được đọc đạt 110 triệu.Có thể thấy rằng mọi người đều quan tâm đến thế hệ tiếp theo...
    Đọc thêm