• PIN MÁY TÍNH BẢNG

PIN MÁY TÍNH BẢNG

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 5

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 5

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ thứ nhất

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ thứ nhất

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 4

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 4

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ 2

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ 2

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 3

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad Air 3

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ thứ 3

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 11 Pin thế hệ thứ 3

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini1

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini1

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ thứ nhất

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ thứ nhất

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini2/3

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini2/3

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ 2

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ 2

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini4

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho pin Apple iPad mini4

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%

 • Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ thứ 3 thứ 4

  Chất lượng cao OEM Thương hiệu mới 0 chu kỳ Pin máy tính bảng bên trong dành cho Apple iPad Pro 12.9 Pin thế hệ thứ 3 thứ 4

  1. Nền tảng quản lý xả sạc

  2. Pin an toàn
  3. Bảo vệ chống quá tải
  4. Chống bảo vệ quá dòng
  5. Bảo vệ chống đoản mạch
  6. Bảo vệ chống cháy nổ
  7. Pin xanh, vật liệu môi trường đạt chứng chỉ RoHS, công nghệ không chì, có thể tái chế
  8. Điện trở thấp và tiết kiệm năng lượng, lưu thông tăng 30%